ŽUPAZAMOX SL – Imazamoks 40 g/l

There is no translation available.

ZUPAZAMOX 0001ŽUPAZAMOX SL – Imazamoks 40 g/l

 

 

 

 • SL: Koncentrovan rastvor
 • KLASA: HERBICID
 • OPIS: Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone
 • AKTIVNA MATERIJA: IMAZAMOKS (40 g/l preparata)
 • SADRŽAJ AKTIVNE MATERIJE: 40 g/litru preparata
 • FORMULACIJA: SL: Koncentrovan rastvor
 • DELOVANJE: Župazamox je selektivni translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju imazamoks. Nakon aplikacije korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i translocira do nadzemnih delova. Posledica je zaustavljanje sinteze aminokiselina i uginjavanje biljke.
 • KARENCA: Obezbeđena vremenom primene
 • DOZA/KONCENTRACIJA: Suncokret: 1 do 1,2 l/ha (odnosno 10-12 ml/100 m2)
 • PRIMENA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih (uskolisnih) korova u usevu suncokreta (kod hibrida tolerantnih na imidazolinone).
 • PAKOVANJE: 200 ml, 1 lit.

PRIMENA ŽUPAZAMOX

Zupazamox 00001PREUZMITE TABELU

Zupazamox 00002 PREUZMITE TABELU

ŽUPAZAMOX je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone

SPEKTAR DELOVANJA:

 • Štir obični – (Amaranthus retroflexus)
 • Pepeljuga mnogocvetna – (Chenopodium hybridum)
 • Pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • Tatula obična – (Datura stramonium)
 • Veliki muhar (Echinochloa crus-gali)
 • Gorušica (Simapis arvensis)
 • Pomoćnica obična- (Solanum nigrum)
 • Vijušac njivski – (Bilderdykia convolvulus)
 • Lipica teofrastova – (Abutilon theophrasti)
 • Čistac (Stachys annua)
 • Ambrozija pelenasta – (Abrosia artemisifolia)
 • Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)

UTROŠAK VODE: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2)

MOGUĆNOST MEŠANJA: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA:  Jednom godišnje na istoj površini.

Address

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Belgrade

Contact Information

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Belgrade +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  information

  • Identification number: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Chemical Industry "Župa", Kruševac. All rights reserved.

  Search