Hi Župa | Ani preparati
15480
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15480,page-child,parent-pageid-15296,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ani preparati

Ani bakar

Ani gvožđe

Ani cink

Ani magnezijum

Ani mangan

Ani kobalt

Ani bakar

Sastav: ANI Cu-25 je neorganska so bakra u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja tehničkih soli i oslobađanja od primese.

Sadrži osnovnog metala Cu 24-25%.

Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.

Osobine: ANI Cu-25 je u obliku praška, svetlo plave boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje. Rastvorljiv je u vodi i pošto je resorptivan u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste bakar iz ANI-preparata.

Bakar ima nezamenljivu ulogu u sintezi hemoglobina u organizmu zajedno sa gvožđem, a sastavni je deo nekih enzima. Stimuliše procese oksidacije, naročito glutationa i askorbinske kiseline. Poseduje stimulativno delovanje na rast, a poznata su i njegova baktericidna svojstva.

Nedostatak bakra dovodi do smanjenja resorpcije gvožđa i smanjenje njegove mobilizacije iz tkiva, zbog čega nastaje anemija. Sem toga nedostatak bakra dovodi do slabog rasta kostiju, deformacije nogu, gubitka apetita, proliva, depigmentacije perja, hemoragija, uginuća embriona, nervnih poremećaja i nekordinisanosti pokreta, ataksija i gutanja stranih predmeta.

Ani gvožđe

Sastav: ANI Fe-20 je neorganska so gvožđa u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja tehničkih soli i oslobađanja od štetnih primese.

Sadrži osnovnog metala Fe 19-20%.

Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.

Osobine: ANI Fe-20 je u obliku praška, svetlo zelene do žuto zelene boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje. Rastvorljiv je u vodi i pošto je resorptivan u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste gvožđe iz ANI-preparata.

Gvožđe ima centralnu ulogu u životnim procesima organizma kao komponenta hemoglobina. U sastavu hemoglobina gvožđe prenosi kiseonik, a u sastavu fermentnog sistema učestvuje u procesima oksidacije. Preko 50% ukupne količine gvožđa u telu nalazi se u hemoglobinu – crvenim krvnim zrncima. U koštanoj srži učestvuje u sintezi hemoglobina, u mišićima služi za sintezu mioglobina, a ulazi takođe u sastav nekih fermenata.

Nedostatak gvožđa u ishrani domaćih životinja uslovljava određene poremećaje pa dolazi do anemije, slabog iskorišćenja hrane, usporenog rasta što je najčešće slučaj kod mladih životinja, dok kod odraslih dolazi do smanjenja plodnosti, tromosti, gubitka apetita, slabe otpornosti organizma, promena na koži i depigmentacije perja.

Ani cink

Sastav: ANI Zn-22 je neorganska so cinka u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja tehničkih soli i oslobađanja od štetnih primese.

Sadrži osnovnog metala Zn 21-22%.

Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.

Osobine: ANI Zn-22 je u obliku praška, bele boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje.  Rastvorljiv je u vodi i pošto je resorptivan u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste cink iz ANI-preparata.

Cink spada u grupu neophodnih mikroelemenata za životinjski organizam jer učestvuje kao sastavni deo koštanog tkiva, zuba, crvenih krvnih zrnaca, ćelijskog jezgra i nekih enzima, a ima ga dosta u koži, vuni, dlaci, jetri i drugim tkivima. Povećanje Ca u hrani zahteva i povećanje cinka.

Nedostatak cinka u hrani pilića izaziva zaostajanje u rastu kostiju koje su kraće i odebljale, kod ćuraka izaziva porozu, a kod nosilja jaja imaju slabu ljusku, dok se kod embriona kostur slabo razvija. Kod svinja deficit cinka dovodi do parakeratoze, a kod krava na paši se pojavljuje svrabež i opadanje dlake. Zbog nedostatka cinka u mleku krava, kod teladi posle treće nedelje sisanja dolazi do keratinizacije kože i očiju.

Ani magnezijum

Sastav: ANI Mg-10 je neorganska so magnezijuma u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja tehničkih soli i oslobađanja od štetnih primese.

Sadrži osnovnog metala Mg 9-10%.

Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.

Osobine: ANI Zn-22 je u obliku praška, bele boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje.  Rastvorljiv je u vodi i pošto je resorptivan životinje potpuno koriste magnezijum iz ANI-preparata.

Magnezijum spada u grupu neophodnih mikroelemenata za životinjski organizam i nalazi se preko 70% od ukupne količine u kostima i zubima, a ostatak u krvi i mekim tkivima. Magnezijum je aktivator nekih enzima, a naročito fosfataze, karboksilaze i peptidaze i usko je povezan sa funkcijom paratiroideje, nadbubrežne žlezde i testisa. Učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata, kalcijuma, fosfora i kalijuma. Do njegovog deficita najčešće dolazi kod preživara, a do smanjenja resorpcijemože doći kod povećane količine Ca, P i K u obroku.

Nedostatak magnezijuma se manifestuje gubitkom apetita, grčevima, neuromuskulatornom razdražljivošću i tetanijom.

Ani mangan

Sastav: ANI Mn-31 je neorganska so mangana u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja i oslobađanja od štetnih primese.

Sadrži osnovnog metala Mn 30-31%.

Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.

Osobine: ANI Mn-31 je u obliku praha bele boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje.  Rastvorljiv je u vodi i pošto je resorptivan u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste mangan iz ANI-preparata.

Mangan je važan za izgradnju kostiju, za plodnost i rast životinja, a ima ulogu biokatalizatora u fermentnim procesima. Mogućnosti za skladištenje mangana u organizmu su male pa se mora stalno dodavati u hranu.

Nedostatak mangana u hrani izaziva kod životinja perozu, kosti su kraće, ljuska jaja je mekana, a kod embriona dolazi do hondrodistrofije. Kod svinja deficit mangana dovodi do nenormalnog razvoja kostura, nepravilnog estrusnog ciklusa i slabije prasadi. Kod goveda je smanjena plodnost, a muška grla kasnije polno sazrevaju i daju seme lošeg kvaliteta.

Ani kobalt

Sastav: ANI Co-21  je neorganska so kobalta u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja i oslobađanja od štetnih primese.

Sadrži osnovnog metala Co 20-21%.

Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.

Osobine: ANI Co-21 je u obliku praha ružičaste boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje.  Topljiv je u vodi i pošto je resorptivan u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste kobalt iz ANI-preparata.

Kobalt je sastavni deo vitamina B12. Deluje kao aktivator različitih fermenata, a indirektno učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca.

Nedostatak kobalta dovodi do anemije, mišićne distrofije, zaostajanja u rastu, gubitka apetita, proliva kod podmlatka, a moguće je i uginuće životinja.