BORDOVSKA ČORBA S 20 WP – Bakarnih jona 200 g/kg

There is no translation available.

bordovska corba 2022 001BORDOVSKA ČORBA S 20 WP – Bakarnih jona 200 g/kg

 

(WP Kvašljivi prašak)

 • KLASA Fungicid, baktericid
 • Opis PREVENTIVNI FUNGICID u obliku kvašljivog praška, plave boje
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija Smeša BAKAR (II) SULFATA i KALCIJUM HIDROKSIDA
 • Sadržaj aktivne materije 200 g bakra/kg preparata
 • Formulacija WP Kvašljivi prašak
 • Delovanje Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem. Široki spektar delovanja na fitopatogene gljive i bakterije.
 • Karenca 21 dan za stone sorte vinove loze 28 dana za vinske sorte vinove loze
 • Doza/koncentracija 1,5% ( 150g/10l vode)
 • Primena Koristi se za suzbijanje prouzrokovača Plamenjače (Plasmopara viticola) u zasadu vinove loze samo posle cvetanja (u feno fazama 11-79 BBCH skale), po pojavi prvih pega primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze i širenje bolesti.
 • Pakovanje 150 g, 250 g, 1 kg

PRIMENA BORDOVSKE ČORBE

Tabela2Preuzmite tabelu

PRIMENA:
Bordovska čorba S-20 Župase primenjuje kao kontaktni,folijarni, preventivni fungicid u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača Plamenjače (Plasmopara viticola).
Koristi se u koncentraciji od 1,5 % uz utrošak vode od 600 do 1.000 l/ha.

23
Način delovanja:
Bakarnijoni iz BORDOVSKE ČORBEse postepeno oslobađaju pod uticajem amino ugljene i hidroksi kiseline i njihovih soli koje se nalaze na površini biljke. Bakarni joni se deponuju u ćelijama patogena na koga deluju toksično i sprečavaju klijanjespora.
Mehanizam delovanja je nespecifičan tako da patogeni ne stiču rezistentnost-otpornost. Dejstvo bakra kod vinove loze utiče na jačanje pokožice bobica i njihovo manje pucanje prilikom većih kiša u fenofazi sazrevanja kao i na bolje sazrevanje lastara vinove loze i bolju otpornost na zimske mrazeve. Poželjno je primeniti ga kod zadnjih tretmana u vinogradima.
Poseduje dobru otpornost na spiranje kišom.
MOGUĆNOST MEŠANJA:
Meša se sa sumpornim preparatima.
Nesme se mešati sa drugim pesticidima.

Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni po hladnom i vlažnom vremenu i nakon dozvoljenog roka za primenu.
Napomena:
Na tretiranim površinama najmanje 21 dan od primene, ne dozvoliti pristup stoke (domaćim životinjama).

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search