ŽUPAN-S EC – S-metolahlor 960 g/l

There is no translation available.

Zupan SŽUPAN-S EC – S-metolahlor 960 g/l

 

 

 • EC: Koncentrat za emulziju
 • KLASA: HERBICID
 • OPIS: Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza
 • PROIZVOĐAČ: Hemijska idustrija Župa, Kruševac
 • AKTIVNA MATERIJA: S–metolahlor (960 g/l preparata)
 • SADRŽAJ AKTIVNE MATERIJE: 960 g/litru preparata
 • FORMULACIJA: EC koncentrat za emulziju
 • DELOVANJE: Selektivni sistemični translokacioni herbicid. Nakon aplikacije korovi ga usvajaju korenom i izdancima, tokom klijanja i početkom nicanja. Svojim mehanizmom inhibira proces ćelijske deobe i sintezu masnih kiselina, čime se zaustavlja razvoj korova u ranoj fazi.
 • KARENCA: Kukuruz u zrnu: Obezbeđena vremenom primene
 • Silažni kukuruz: 70 dana
 • DOZA/KONCENTRACIJA: Kukuruz: 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5 % humusa) 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (> 5 %)
 • PRIMENA: Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih (uskolisnih) i širokolisnih korova i nekih višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja
 • PAKOVANJE: 500 ml, 1 lit.

PRIMENA ŽUPAN S: Tabele Zupa 2023 Februar Zupan SPREUZMITE TABELU

Preparati na bazi aktivne materije  S-METOLAHLOR su efikasni za suzbijanje korova u drugim gajenim kulturama:

Tabele Zupa 2023 Februar Zupan S2PREUZMITE TABELU

ŽUPAN S

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

SPEKTAR DELOVANJA:

 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Sirak divlji iz semena (Sorgum halepense)
 • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Ambrozija pelenasta (Abrosia artemisifolia)
 • Poponac njivski (Convolvulus arvensis)
 • Suncokret divlji (Helianthus annuus)
 • Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Pirevina (Agropyrum repens)

UTROŠAK VODE: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2)

MOGUĆNOST MEŠANJA: U usevu kukuruza radi proširenja dejstva na uskolisne korove može se mešati sa preparatima na bazi aktivne materije terbutilazin.

 MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA: Jednom godišnje na istoj površini.

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search