Ani bakar (ANI Cu-25)

ani bakar

 • Sastav: ANI Cu-25 je neorganska so bakra u obliku sulfata, topiva u vodi, dobijena posebnim tehnološkim postupkom prečišćavanja tehničkih soli i oslobađanja od primese.
 • Sadrži osnovnog metala Cu 24-25%.
 • Prosečna veličina čestica se kreće od 120-150 mikrona. Maksimalna veličina čestica je 500 mikrona.
 • Osobine: ANI Cu-25 je u obliku praška, svetlo plave boje, podesan za direktno mešanje sa drugim komponentama krmnih smeša, stabilizovan indiferentnim aditivom na vlagu i grudvanje. Rastvorljiv je u vodi i pošto je resorptivan u digestivnom traktu, životinje potpuno koriste bakar iz ANI-preparata.

Bakar ima nezamenljivu ulogu u sintezi hemoglobina u organizmu zajedno sa gvožđem, a sastavni je deo nekih enzima. Stimuliše procese oksidacije, naročito glutationa i askorbinske kiseline. Poseduje stimulativno delovanje na rast, a poznata su i njegova baktericidna svojstva.

Nedostatak bakra dovodi do smanjenja resorpcije gvožđa i smanjenje njegove mobilizacije iz tkiva, zbog čega nastaje anemija. Sem toga nedostatak bakra dovodi do slabog rasta kostiju, deformacije nogu, gubitka apetita, proliva, depigmentacije perja, hemoragija, uginuća embriona, nervnih poremećaja i nekordinisanosti pokreta, ataksija i gutanja stranih predmeta.

i pdf 356308Bezbednosni list

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search