Sistem upravljanja bezbednošću

“HI Župa doo, Kruševac je seveso operater višeg reda. Ima uspostavljen Sistem upravljanja bezbednošću i urađen Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa. Na ta dokumenta je Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo Rešenje o saglasnosti.

HI Župa doo je dužna da javnost informiše o bezbednosnim merama i postupcima u slučaju hemijskog udesa iz Plana zaštite od udesa. Sve važne informacije u vezi seveso postrojenja su u dokumentu "Značaj prevencije i pravilnog postupanja u zaštiti od hemijskog udesa" (vidi OVDE)”

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search