LABORATORIJSKE USLUGE

Usluge laboratorije obuhvataju:

 • Određivanje granulometrijskog sastava

 • Hemijska ispitivanja plavog kamena

 • Ispitivanje fizičkih osobina pesticida

 • Određivanje sadržaja metala u proizvodima (Fe, Ni, Cd, Pb, Cu, Ca, As, Hg)

Ispitivanja se vrše:

 • Klasičnim metodama određivanja: volumetrija, gravimetrija

 • Instrumentalne metode: Elektrogravimetrija, Atomska apsorpciona spektrofotometrija

Oprema:

 • Atomski apsorpcioni spektrofotometar sa MHS -15 sistemom  - PinAAcle 500 Perkin Elmer

 • Analizator veličine čestica sa jedinicom za disperziju u tečnostima i jedinicom za suvu disperziju - Analysette 22 Nano tec FRITSCH

Usluge 006a

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search