BLAUVIT – 770 g/kg bakar hidroksida

Blauvit pr 001

( WP Kvašljivi prašak)

 • Opis NESISTEMIČNI FUNGICID I BAKTERICID u obliku kvašljivog praška, plave boje
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija BAKAR HIDROKSID
 • Sadržaj aktivne materije 770 g bakra hidroksida/kg preparata
 • Formulacija WP Kvašljivi prašak
 • Delovanje Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem. Sprečava klijanje spora patogena. Širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive i bakterije. Koristi se za suzbijanje izazivača oboljenja u zasadima vinove loze.
 • Karenca 21 dan za stone sorte vinove loze, 28 dana za vinske sorte vinove loze
 • Doza/koncentracija 0,35 – 0,4%(35-40 g na 10 l vode). Primenjuje se preventivno u feno fazama 11-79 BBCH skale
 • Primena Koristi se kao preventivni fungicid u zasadu vinove loze i za suzbijanje Plamenjače (Plasmopara viticola) vinove loze.
 • Pakovanje 40g, 100g, 200g, 500g, 1 kg, 10 kg

PRIMENA BLAUVITA:

tabela3

BLAUVIT se koristi u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 0,35 do 0,4 % uz utrošak vode od 600 do 1000 litara po hektaru.

Mehanizam delovanja Bakar hidroksida je višestruk:

 • Bakar hidroksid inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena.
 • Blokira respiratorne procese patogena
 • Usporava biosintezu proteina
 • Smanjuje propustljivost membrane

Savršene veličine bakarnih mikročestica u Blauvit-u stvaraju dobru pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida.

Izuzetno se teško spira kišom.

Blauvit se preporučuje u tretmanu vinove loze u toku mirovanja, pre kretanja vegetacije i nakon završene berbe. Joni bakra doprinose racionalnijoj potrošnji vode u ćelijama biljke i jačanje ćelijskog tkiva.

sredstva za zastitu0008

NE SME se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku.

MOGUĆNOST MEŠANJA:

 • Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostane neutralna i sa mineralnim uljima utoku MIROVANJA vegetacije.
 • Nesme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (sistemin-dimetoat) i kalcijum polisulfidom.

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2019 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search