FREZER

Frezer 001 pr

 • EC Koncentrat za emulziju
 • KLASA Herbicid
 • Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu ozime pšenice
 • Proizvođač Sharda Cropchem Ltd.
 • Aktivna materija PENDIMETHALIN iz grupe Ditroanalina
 • Sadržaj aktivne materije 330g/ litar preparata
 • Formulacija EC koncentrat za emulziju tamno smeđe boje
 • Delovanje FREZER je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u vreme njihovog klijanja i nicanja.
 • Karenca Za ozimu pšenicu - određeno vremenom primene
 • Doza/koncentracija 4 – 6l/ha
 • Primena Koristi se u usevu pšenice posle setve, a pre nicanja useva i korova ili nakon nicanja do stadijuma kraja bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo ( faze 00-21 BBCH skale ) .
 • Pakovanje 1l

Primena preparata:

tabela9

FREZER je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice. Korovske biljke usvajaju FREZER u vreme njihovog klijanja i nicanja svojim korenom i lišćem.

Vrste korova koje FREZER dobro suzbija:

Nepoželjnе biljkе uljane repice (Brassica napus) u usevu kukuruza, tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), rodin kljiun (Erodium cicutarium), korovske vrste iz roda broćika (Galium sp.), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), korovske vrste iz roda kamilica (Matricaria sp.), sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensis syn. Myosotis aspera), bulka obična (Papaver rhoeas), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), korovske vrste iz roda  čestoslavica (Veronica sp.) i poljska ljubica (Viola arvensis syn Viola bicolor).

Vrste korova koje FREZER slabo suzbija:

višegodišnjе širokolisnе korove iz porodica kompozita (glavočika), krstašica, pomoćnica i slezova.

PRIMENJUJE SE : Primenjuje se kao zemljišni herbicid, u usevu pšenice posle setve, a pre nicanja useva i korova ili nakon nicanja do stadijuma kraja bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (faze 00-21 BBCH skale) preporučena količina primene je 4-6 l/ha. 

Utrošak vode: 200-250 l /ha (2-2,5 l /100 m2). Ttretiranjem zemljišta traktorskimim i leđnim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: jednom.

KARENCA

Vreme u kome nije dozvoljena berba: OVP - Obezbeđena vremenom primene za pšenicu.

RADNA KARENCA: vreme u kome nije dozvoljen ulaz radnika u tretirane površine: 6-12 h posle primene (vreme sušenja depozita).

PLODORED: Nema ograničenja u normalnom plodoredu. U slučaju preoravanja zemljišta može se sejati samo kukuruz. U normalnom plodoredu mogu se sejati, tri meseca posle primene, svi usevi u kojima se primenjuje. Ukoliko je FREZER primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za upotrebu i u preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan. Kod primene za semenski i kukuruz šecerac proveriti primenu u odnosu na sortne razlike na pendimetalin. Ne sme se primjenjivati u staklenicima, plastenicima, te na površinama ispod folije. Osetljiva biljka na ostatke pendimetalina je šećerna repa. Ne sme se primenjivati na zemljištima sa < 1% humusa zbog fitotoksičnosti.

frezer455

MOGUĆNOST MEŠANJA

 • NE PREPORUČUJE SE MEŠANJE sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.

Upozorenje: Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

NAPOMENA
Sprečiti zanošenje magle na susedne useve kao i zanošenje izvan željene površine.

 • PROIZVOĐAČ: Sharda Cropchem Ltd, Domnic Holm, 29TH Road, Bandra(w), Mumbai – 400 050, Indija
 • Zastupnik: Shardaserb d.o.o., Vasilija Ivanovića 12, 11030 Beograd, Srbija
 • Uvoznik i distributer: HI Župa doo, Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac, Srbija
 • Rok trajanja: 3 godine.

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2023 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search